Gần 65.000 đoàn viên, người lao động được vay ưu đãi từ gói 10.000 tỷ đồng của FE CREDIT

Thứ hai, 05 Tháng 6 2023 02:14

Sau Hội nghị - Tập huấn đánh giá kết quả, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen trong công nhân lao động diễn ra tại Hồ Chí Minh, Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) tiếp tục tham gia Hội nghị - Tập huấn tại Đà Nẵng và Hà Nội để cập nhật những kết quả tích cực sau thời gian triển khai gói vay tín chấp 10.000 tỷ đồng dành cho công nhân, người lao động.

Gan 65000 doan vien nguoi lao dong duoc vay uu dai

Hội nghị "Tập huấn đánh giá kết quả, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen trong công nhân lao động" tại Hà Nội

Theo đó, FE CREDIT đã giải ngân cho gần 65.000 đoàn viên, người lao động với lãi suất chỉ bằng 50% so với khoản vay thông thường. Gói vay tín chấp ưu đãi 10.000 tỷ đồng của FE CREDIT được triển khai theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng cường phúc lợi cho công nhân và hỗ trợ người lao động đang gặp khó khăn tài chính, từ đó góp phần từng bước xóa bỏ tình trạng “tín dụng đen” trong đời sống của người dân.

Với mục tiêu mang tín dụng chính thống vào đời sống công nhân lao động, FE CREDIT đã và đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các cán bộ công đoàn các tỉnh về nội dung, cách thức triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu đãi để gói vay đến tay công nhân, người lao động kịp thời nhất.

(Nguồn: FE CREDIT)

Xem 842 lần