Hợp tác hỗ trợ nông dân Hà Nam chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa

Thứ ba, 19 Tháng 4 2022 01:15

Ngày 14/4/2022, Bưu điện tỉnh Hà Nam và Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức ký Tthỏa thuận hợp tác về “Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025”.

Theo đó, Bưu điện tỉnh và Hội nông dân sẽ tập trung phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ gồm: Rà soát, đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn; kết nối, tiêu thụ nông sản thông qua sàn Postmart.vn/Agri-postmart.vn và hệ thống điểm bán hàng của 2 đơn vị; Cập nhật thông tin sản phẩm nông nghiệp an toàn, hàng hóa của các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên bản đồ số Vmap (vmap.vn) nhằm phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và tra cứu thông tin; Phối hợp xây dựng dữ liệu về các hàng hóa, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên nông dân, chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã phục vụ công tác quản lý, quản trị và quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh; Triển khai các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn lồng ghép các hội nghị, tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện của Trung ương, tỉnh.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng phối hợp để xây dựng Bưu điện - Văn hóa xã cũng như hệ thống các điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của Hội nông dân thành điểm cung cấp thông tin cho hội viên nông dân đối với các sản phẩm vật tư nông nghiệp. Qua đó, tìm hiểu mua sắm các hàng hóa nông phẩm nông nghiệp an toàn chất lượng cao, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản và cung cấp hàng hóa Việt Nam chất lượng cao với chính sách ưu đãi, cạnh tranh mang lại giá trị cho hội viên nông dân.

Đội ngũ cộng tác viên, đại lý bán hàng cũng sẽ được chú trọng phát triển với mục tiêu tối thiểu mỗi xã phát triển 1 cộng tác viên, đại lý bán hàng sản phẩm, dịch vụ của Vietnam Post trong năm 2022. Đồng thời xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi cho các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân, các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

Trong năm 2022, Bưu điện tỉnh và Hội nông dân sẽ phối hợp hỗ trợ 200 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Hà Nam được cập nhật giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn; giúp hơn 31.000 hộ mua thu thập thông tin hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật giới thiệu trên sàn Postmart.vn nhằm tăng mức độ phổ biến và lượt mua sắm qua sàn.

Cùng với đó, hai bên sẽ đẩy mạnh việc hướng dẫn các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố cũng như Hội nông dân địa phương kết nối, tiêu thụ nông sản trên phạm vi toàn quốc.

Xem 615 lần