VNPT và UBND tỉnh Quảng Ngãi khai trương trung tâm điều hành thông minh, ký kết hợp tác chuyển đổi số

Thứ hai, 18 Tháng 4 2022 06:38

Ngày 14/4/2022, Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) cùng với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh và ký kết hợp tác xây dựng chiến lược chuyển đổi số.

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng với mục tiêu là hệ thống nền tảng cốt lõi quan trọng, xây dựng trên nền tảng tiên tiến, kiểu mẫu, góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Đến nay, Trung tâm IOC tỉnh Quảng Ngãi đã và đang triển khai 9 phân hệ gồm: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Giám sát và điều hành lĩnh vực Dịch vụ công; Giám sát điều hành lĩnh vực Du lịch; Giám sát điều hành lĩnh vực Quản lý tàu cá; Giám sát điều hành lĩnh vực Giáo dục; Giám sát quản lý văn bản điều hành; Giám sát, điều hành lĩnh vực Y tế; Giám sát thông tin trên môi trường mạng; Giám sát, xử lý lĩnh vực An toàn thông tin mạng (SOC). Trung tâm IOC là bước đi ban đầu của việc phát triển chính quyền số ở tỉnh Quảng Ngãi, với kỳ vọng sẽ giúp lãnh đạo tỉnh quản lý, theo dõi trên nhiều lĩnh vực, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, minh bạch.

Nhân sự kiện khai trương Trung tâm điều hành thông minh, UBND tỉnh Quảng Ngãi và VNPT ký kết thỏa thuận Hợp tác xây dựng Chiến lược về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem 654 lần