Mobile Money ưu đãi tới 50% hóa đơn VNPT

Thứ năm, 17 Tháng 2 2022 08:33

Từ ngày 10 - 28/02/2022, khách hàng thuộc danh sách nhận khuyến mại của VNPT Pay, thỏa mãn 1 trong các điều kiện: Khách hàng có tài khoản ví VNPT Pay liên kết ngân hàng hoặc có tài khoản Mobile Money, sẽ được tặng thẻ voucher 50%...

Hình thức khuyến mại được áp dụng là tặng thẻ voucher 50%, tối đa 50.000đ/giao dịch/khách hàng. Giá trị voucher được giảm trừ tính trên giá trị hóa đơn sau khi đã trừ chiết khấu (nếu có).

Khách hàng sử dụng thẻ quà để hỗ trợ giảm trừ khi thanh toán hóa đơn viễn thông VNPT (Internet, cố định, di động trả sau VinaPhone, MyTV) bằng nguồn tiền ví VNPT Pay hoặc nguồn tiền Mobile Money trên ứng dụng VNPT Pay.

Điều kiện sử dụng thẻ voucher, tại thời điểm sử dụng thẻ voucher, nếu khách hàng thanh toán bằng nguồn tiền ví VNPT Pay: Đảm bảo số dư Ví > 0đ và đủ thanh toán phần giá trị còn thiếu. Duy trì liên kết ngân hàng.

Nếu khách hàng thanh toán bằng nguồn tiền Mobile Money: Đảm bảo số dư Mobile Money ≥ giá trị hóa đơn. Mỗi số điện thoại được nhận 01 lần ưu đãi/chương trình.

Số lượng ưu đãi có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần thông báo trước. VNPT Pay không hỗ trợ hủy giao dịch mà đã được hưởng khuyến mại của chương trình.

Xem 497 lần