Khai mạc Hội nghị “Thị trường Cho vay Việt Nam 2023”

Thứ ba, 17 Tháng 1 2023 08:09

Ngày 17/1/2023, Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Hiệp hội Thị trường Cho vay Châu Á - Thái Bình Dương (APLMA) tổ chức Hội nghị “Thị trường Cho vay Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng tham dự Hội nghị Thường niên APLMA tại Singapore

> APLMA muốn hợp tác với VNBA thành lập Ủy ban tại Việt Nam

Khai mac Hoi nghi Thi truong Cho vay Viet Nam 1

Ông Soon Su Long, Chủ tịch Maybank Vietnam (bên trái ảnh) và ông Andrew Ferguson Chủ tịch APLMA (bên phải ảnh)

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng tham dự trực tuyến và có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có khoảng hơn 200 đại biểu đến từ các tổ chức tín dụng trong nước, các tổ chức quốc tế.

Hội nghị “Thị trường Cho vay Việt Nam 2023” là điểm đến thường niên của các đối tượng quan tâm và tham gia vào thị trường cho vay Việt Nam trong khu vực và giúp cập nhật về bối cảnh thị trường, xu hướng phát triển, để nắm bắt các nhu cầu và cơ hội hiện có trên thị trường cho vay Việt Nam và Đông Nam Á.

Khai mac Hoi nghi Thi truong Cho vay Viet Nam 2

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự sự kiện

Theo TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, với sự phát triển của thị trường cho vay hợp vốn tại Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng cũng đang xem xét thực hiện đề xuất thành lập Ủy ban về cho vay hợp vốn tại Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và thanh khoản trên thị trường cho vay hợp vốn (cả sơ cấp và thứ cấp). Ủy ban sẽ ủng hộ các tiêu chuẩn và thông lệ thị trường; xây dựng và ban hành bộ tài liệu về thị trường cho vay đạt tiêu chuẩn chuyên môn cao; tham gia với các cơ quan quản lý về các vấn đề chính ảnh hưởng đến thị trường; tổ chức các hội nghị, sự kiện chia sẻ kiến thức cho thành viên; và cung cấp một nền tảng chuyên nghiệp cho các thành viên trên toàn khu vực.

Xem thêm: Bài phát biểu của Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng tại Hội nghị Thị trường Cho vay Việt Nam 2023

Xem 534 lần

footer