LOTTE Finance chọn đơn vị cung cấp bản quyền, dịch vụ bảo trì phần cứng, phần mềm hệ thống PAM

Thứ sáu, 09 Tháng 12 2022 01:55

Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Finance Việt Nam (LOTTE Finance) vừa có thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp bản quyền, dịch vụ bảo trì phần cứng, phần mềm hệ thống PAM của Công ty.

Tên đơn vị mời chào giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Finance Việt Nam (LOTTE Finance)

Tên dự án: Lựa chọn đơn vị cung cấp bản quyền, dịch vụ bảo trì phần cứng, phần mềm hệ thống PAM của LOTTE Finance

Nguồn vốn: Vốn hoạt động

Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh

Thời gian nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá đến LOTTE Finance: Trước 17:30 giờ, ngày 13 tháng 12 năm 2022.

Thông tin yêu cầu chào giá: Như Hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh kèm theo

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội

- TEL: 024 3333 7007

- Liên hệ: Dương Thị Châu Anh, nhân viên phòng Hành chính

"Hợp đồng mẫu", chi tiết liên hệ với Ms. Nhiệm - IT Planning: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

"Hồ sơ mời thầu" download tại đây

Xem 161 lần

footer