CHỦ NHẬT, 04/12/2022

PG Bank mời tham gia gói thầu "Cung cấp đồng phục năm 2022"

Thứ sáu, 19 Tháng 8 2022 02:45

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia gói thầu “Cung cấp đồng phục năm 2022" tại Tầng 24 - Tòa Mipec - 229 Tây Sơn - Quận Đống Đa - Hà Nội.

Công ty tham gia sẽ được PG Bank cung cấp bộ hồ sơ yêu cầu tại đây.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 10 giờ 00, ngày 18 tháng 08 năm 2022 đến trước 17 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2022 (giờ Việt Nam)

Hồ sơ chào hàng cạnh tranh phải được gửi đến Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex muộn nhất là trước 17 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2022.

Hồ sơ phải được niêm phong kín bên ngoài ghi rõ “Hồ sơ chào hàng cạnh tranh cung cấp đồng phục năm 2022”. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh sẽ không hợp lệ và bị loại nếu không có niêm phong, niêm phong bị hư hại hoặc gửi tới địa chỉ trên quá giờ quy định.

Hồ sơ tham dự gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính - khối Vận hành, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa - Hà Nội.

Xem 277 lần

footer