MSB Cộng Hòa thông báo chấm dứt hoạt động ATM tại TP Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 12 Tháng 8 2022 04:20

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Cộng Hòa (MSB Cộng Hòa) thông báo chấm dứt hoạt động 01 máy ATM tại TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Cộng  Hòa - ATM số 16 Cộng Hòa

- Địa chỉ: Số 136 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

- Thời gian chấm dứt: 10/8/2022

MSB thông báo để khách hàng được biết nhằm thuận tiện cho việc giao dịch.

Xem 145 lần

footer