HDBank công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Thứ năm, 08 Tháng 6 2023 02:03

Ngày 5/6/2023, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn, theo quyền mua lại trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành.

Theo đó, HDBank, có địa chỉ tại số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, đã thực hiện theo quyền mua lại trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành (Số điện thoại: 028 62 915 916; Số fax giao dịch: 028 62 915 893).

Trái phiếu được mua lại có mã là HDBL2128002, với mệnh giá là 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu. Số lượng trái phiếu phát hành 500 (Năm trăm) trái phiếu, có tổng giá trị trái phiếu phát hành là 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng. Trái phiếu có kỳ hạn là 7 năm, ngày phát hành là 2/6/2021 và ngày đáo hạn là 2/6/2028. HDBank đã thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn vào ngày 2/6/2023. Kết quả đã hoàn tất mua xong 500 trái phiếu.

(Nguồn: HDBank)

Xem 238 lần

footer