Techcombank, Shinhan Bank, Nam A Bank, MSB, SHB… tuyển dụng tháng 3/2023

Thứ ba, 28 Tháng 3 2023 09:17

Cập nhật thông tin tuyển dụng tuần 5 (tháng 3/2023) của một số hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam như Techcombank, Shinhan Bank, Nam A Bank, MSB, SHB… Hiện đang có nhiều chỉ tiêu tuyển dụng như Giám đốc quan hệ khách hàng , Giám đốc phát triển giải pháp, Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, Thủ quỹ kiêm thủ kho tiền, Chuyên gia phát triển năng lực, Kiểm soát viên dịch vụ khách hàng, Giao dịch viên…

>CBBank, Eximbank, HDBank, LienVietPostBank, MB… tuyển dụng tháng 3/2023

>ABBank, ACB, Mcredit, SHB Finance, VietCredit … tuyển dụng tháng 3/2023

>Vietinbank, VietABank, EVNFinance, FE Credit, HD SAISON … tuyển dụng tháng 2/2023

 

techcombank shinhan bank nam a bank msb shb tuyen dung thang 3 2023

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: CVCC Quản lý danh mục tín dụng, Giám đốc phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp, Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp thiết kế chiến lược, GĐ phê duyệt tín dụng KH doanh nghiệp (SME), Giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân, Chuyên viên chính quản trị văn hóa - chức năng quản trị văn hóa, CV thu hồi nợ hiện trường, Chuyên gia phát triển năng lực, Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực, Chuyên gia quản trị dữ liệu, Giám đốc chi nhánh, CVCC/GĐ Phát triển KH ngoại tệ và phái sinh, Chuyên viên cao cấp thúc đẩy bán hàng, Chuyên viên hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp (ARM)...

Chi tiết xem tại đây: https://jobs.msb.com.vn/latest-jobs

Ngân Hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Giám đốc phòng giao dịch, Kiểm soát viên, Chuyên viên thanh toán quốc tế, Chuyên viên kế toán chi tiêu nội bộ, Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, Chuyên viên Kế toán IFRS, Chuyên viên Kế toán hậu kiểm, Chuyên viên kế toán chính sách, Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên quan hệ khách hàng ONEBANK, Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Thủ quỹ kiêm thủ kho tiền, Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Nhân viên hỗ trợ kinh doanh, Chuyên viên tư vấn, Trưởng phòng kế toán ngân quỹ và hành chính...

Chi tiết xem tại đây: https://www.namabank.com.vn/ngan-hang-viec-lam?pagenumber=1

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: CV/ CVC/ CVCC Chính sách quản trị rủi ro, CV/ CVC/ CVCC Mảng chính sách bảo đảm tiền vay, CV/ CVC/ CVCC Phòng phân tích nghiệp vụ, CV/ CVC/ CVCC phòng Chống rửa tiền, CV/ CVC/ CVCC Quản trị rủi ro công nghệ thông tin, CV/ CVC/ CVCC Bộ phận phê duyệt tập trung (CPC), CV/ CVC/ CVCC Phòng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, CV/ CVC/ CVCC mô hình công cụ, Giao dịch viên, CV/ CVC/ CVCC Quan hệ khách hàng ưu tiên, Nhân viên điều phối, Kiểm soát viên, CV/ CVC/ CVCC Quan hệ khách hàng cá nhân, CV/ CVC/ CVCC Mảng giám sát trực tiếp...

Chi tiết xem tại đây: https://www.ncb-bank.vn/vi/tuyen-dung/vi-tri-tuyen-dung-moi-nhat

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên gia/Giám đốc tư vấn M&A, Chuyên viên quan hệ KHDN CIB, Underwriting Head, Chuyên viên phòng chống gian lận và kiểm soát tuân thủ (MET), Chuyên viên thẩm định giá, CVCC Thúc đẩy kinh doanh sản phẩm Casa và dịch vụ thanh toán, Giám đốc trung tâm bán lẻ, Giám đốc phát triển sản phẩm tín dụng, Chuyên viên kiểm soát sau, KSV thanh toán trong nước, CVCC Quản lý danh mục, Chuyên viên hạch toán kế toán, Phòng kế toán, CVC/ CVCC Tái thẩm định, Giám đốc/ Chuyên viên tín dụng, Nhân viên chăm sóc khách hàng 24/7, BPM Developer, CVCC / CV Thiết kế...

Chi tiết xem tại đây: https://ocbjobs.com/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi?page=1

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Phó giám đốc quản lý kinh doanh, Giám đốc/Phó Giám đốc quản lý khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc kế toán giao dịch, Chuyên viên phát triển ứng dụng, Kiểm soát viên kế toán giao dịch, Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân, Giao dịch viên, Giám đốc phòng giao dịch, Chuyên viên cao cấp kế toán nội bộ, Phó giám đốc chi nhánh phụ trách bán lẻ, Chuyên viên giám sát tín dụng, Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên xử lý và thu hồi nợ khách hàng cá nhân, Chuyên viên/Thực tập sinh (có lương) khách hàng cá nhân...

Chi tiết xem tại đây: https://www.pgbank.com.vn/tuyen-dung/co-hoi-nghe-nghiep?q=all&page=1

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên định giá hội sở, Phòng định giá Hội sở, Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME, Chuyên viên huy động vốn khách hàng sme, Chuyên viên khách hàng cá nhân, Giám đốc phòng giao dịch, Chuyên viên khách hàng doanh Nghiệp, Giao dịch viên, Chuyên viên phát triển sản phẩm cho vay tín chấp, Phòng cho vay, Khối KHCN, Giám đốc phòng giao dịch, Chuyên viên phát triển khách hàng doanh nghiệp lớn (RM1), Chuyên viên chính sách quản trị rủi ro hoạt động...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.pvcombank.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi?page=1

Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên giám sát an ninh thông tin, Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng chiến lược, Chuyên viên quản lý kho và mô hình dữ liệu, Kiểm soát viên dịch vụ khách hàng, Giao dịch viên, Business Analyst, UI/UX designer, Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên quản lý và phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, Chuyên viên quản lý và phát triển dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cấp 2, Chuyên viên QTRR chính sách KHDN cấp 3, Chuyên viên hỗ trợ phần mềm ứng dụng, Chuyên viên 3 quản trị dự án CNTT, Chuyên gia quản trị nhân tài, Giám đốc trung tâm khách hàng chiến lược...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.shb.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi?page=1

Ngân hàng Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Nhân viên ngân hàng, Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, Nhân viên thẩm định tín dụng qua điện thoại, Corporate Relationship Manager, Business Assurance Leader, Credit Admin, Retail Lending, Corporate Relationship Manager, Acquiring Business Development Supervisor, Acquiring Business Development Manager, Customer Experience Officer, Content Writer, Financial Management, FX/Derivatives Sales & Corporate Dealer and Trading, Designer, Core Banking And Application Operator, FDI Product Manager, Product Manager...

Chi tiết xem tại đây: https://shinhancareer.com/job-search/all-jobs/vi?page=1

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên khách hàng cá nhân, Chuyên gia bảo hiểm,  Kỹ sư cao cấp Cloud, Chuyên viên cao cấp khách hàng doanh nghiệp (RM SME),  Quản lý cao cấp chính sách tài chính, Giám đốc quan hệ khách hàng, Chuyên viên xử lý tín dụng,  Chuyên viên cao cấp quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên, Chuyên viên cao cấp quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM), Chuyên viên khách hàng cá nhân RBO, Giám đốc phát triển giải pháp, Giám đốc phân khúc khách hàng và CVP, Chuyên gia phát triển giải pháp, Chuyên gia cao cấp quan hệ hợp tác đối tác...

Chi tiết xem tại đây: https://www.techcombankjobs.com/search/?q=&sortColumn=referencedate&sortDirection=desc

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: chuyên viên cao cấp chính sách khẩu vị rủi ro tín dụng, Chuyên viên/Chuyên viên chính khách hàng cá nhân, Cộng tác viên - phòng công cụ định lượng và mô hình rủi ro, Trưởng bộ phận thu giữ Tài sản bảo đảm, Trưởng nhóm đôn đốc thu hồi nợ gián tiếp qua điện thoại, Giao dịch viên, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Tư vấn khách hàng, Chuyên viên/Chuyên viên chính giám sát an ninh, Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp an ninh thông tin, Cộng tác viên hỗ trợ giao dịch – Trung tâm ngân hàng lưu ký...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.tpb.vn/vi-tri-tuyen-dung/

VNBA NEWS

Xem 1102 lần

footer