Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Thứ năm, 15 Tháng 7 2021 05:21

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 18/2019/TT-NHNN ngày 04/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Xem chi tiết Thông tư 18/2019/TT-NHNN tại đây và Thông tư số 43/2016/TT-NHNN tại đây.

Xem 386 lần

footer