Quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thứ tư, 07 Tháng 12 2022 03:30

Ngày 30/11/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 16/2022/TT-NHNN (Thông tư 16), quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hinh anh trai phieu

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thông tư 16, gồm 3 Chương 22 Điều, nhằm thay thế Thông tư số 04/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các nội dung của Thông tư 16 nhắm tới mục đích đơn giản hóa hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước; bổ sung đối tượng áp dụng, một số loại giấy tờ có giá được lưu ký và các nghiệp vụ mới phát sinh liên quan tới sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước; điều chỉnh nội dung phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Một trong những nội dung thay đổi chính của Thông tư 16 so với Thông tư số 04/2016/TT-NHNN, là đã bổ sung Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, Thông tư 16 quy định bổ sung một số loại giấy tờ có giá được lưu ký và sử dụng tại Ngân hàng Nhà nước, trong đó có trái phiếu do các tổ chức tín dụng (trừ các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc và các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác phát hành.

Đồng thời, quy định bổ sung một số nghiệp vụ sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước như: nghiệp vụ cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thanh toán tập trung, hạn mức bù trừ điện tử và nghiệp vụ cho vay đặc biệt.

Về hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá, Thông tư 16 cũng quy định các thành viên không cần phải nộp các thành phần hồ sơ đã nộp khi mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức là thành viên theo quy định tại Thông tư 16 nếu đang có tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục được sử dụng tài khoản này. Các giao dịch liên quan đến giấy tờ có giá đã thực hiện trước ngày Thông tư 16 có hiệu lực thi hành tiếp tục được thực hiện theo thỏa thuận đã ký giữa các bên liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2023.

Chi tiết Thông tư số 16/2022/TT-NHNN, xem tại đây.

Xem 275 lần

footer