Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Thứ sáu, 15 Tháng 7 2022 09:45
Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.
 
Thông tư số 08/2022/TT-NHNN gồm 7 Chương 31 Điều, thay thế Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.
 
Thông tư bao gồm những quy định mang tính quy phạm khung quy trình giám sát ngân hàng liên quan đến giám sát an toàn vi mô và giám sát an toàn vĩ mô. Từng quy trình nêu trên được tổ chức theo 03 bước: (i) Thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu; (ii) Phân tích, đánh giá về đối tượng giám sát ngân hàng theo 02 phương pháp tiếp cận (giám sát tuân thủ, giám sát rủi ro); và (iii) Lập báo cáo giám sát, đề xuất các biện pháp xử lý.
 
So với Thông tư 08/2017/TT-NHNN, Thông tư có một số thay đổi về: (i) Đối tượng giám sát an toàn vi mô; (ii) Đối tượng giám sát an toàn vĩ mô là hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (ii) Thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu trong giám sát an toàn vi mô với việc sử dụng Hệ thống hỗ trợ giám sát từ xa; (iv) Nội dung, hình thức giám sát an toàn vi mô với việc quy định cụ thể hơn về nội dung giám sát tuân thủ và giám sát rủi ro; (v) Tần suất báo cáo giám sát; (vi) Một số nội dung khác.
 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2022.
 
Chi tiết thông tư xem tại đây
Xem 539 lần

footer