VBI chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 15%

Thứ năm, 12 Tháng 1 2023 15:03

Ngày 9/1/2023 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VBI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2023 (Đại hội). Theo đó, VBI đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua phương án trả cổ tức năm 2021, sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của VBI cho phù hợp với kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

vbi chia co tuc bang co phieu voi ti le 151

Tổng Giám đốc VBI Lê Tuấn Dũng phát biểu tại Đại hội

VBI dự kiến phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành thêm là 100 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện tương đương 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2021 (căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của VBI). Thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2023. Như vậy, sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của VBI dự kiến sẽ tăng từ 666,7 tỷ đồng lên 766,7 tỷ đồng.

Sau khi nghe trình bày của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã đồng lòng nhất trí thông qua các nội dung: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%; Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VBI phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.

vbi chia co tuc bang co phieu voi ti le 15

Đoàn chủ tich tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2023

Năm 2022, kết quả kinh doanh của VBI ghi nhận kết quả tích cực so với bức tranh chung của thị trường bảo hiểm phi thọ, với tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tương đương 102% kế hoạch, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu bảo hiểm gốc ước tăng 32% lên khoảng 3.050 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với mức tăng trưởng trung bình ngành. Lợi nhuận trước thuế tăng 25% lên gần 254 tỷ đồng. Với kết quả trên, VBI là một trong số ít các công ty bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng mạnh cả doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022.

Mới đây, VBI đã được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022 (VNR500) do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố, khẳng định vị thế thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ năng động và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường. Giải thưởng cũng là minh chứng cho sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng và đối tác trên hành trình “Bảo toàn giá trị cuộc sống” của VBI trong suốt 15 năm qua.

Xem 239 lần