Tăng cường thanh tra, giám sát rủi ro hướng tới chuẩn mực quốc tế

Thứ sáu, 24 Tháng 3 2023 04:49

Ngày 22/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với World Bank (WB) tổ chức Tọa đàm Giới thiệu tổng quan khung thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro do SECO tài trợ. Tọa đàm nằm trong hợp phần 2 của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” cũng là hợp phần quan trọng nhất của dự án này.

tang cuong thanh tra giam sat rui ro huong toi chuan muc quoc te

Ông Jean Francois Bouchard - Chuyên gia của WB chia sẻ về tổng quan khung khổ thanh tra giám sát rủi ro

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đại diện Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao sự hỗ trợ của WB, SECO dành cho Ngân hàng Nhà nước dự án hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng này. Đặc biệt, phía WB không chỉ hỗ trợ nguồn lực tài chính, mà cả các chuyên gia tư vấn hỗ trợ cơ quan thanh tra giám sát trong thời gian vừa qua.

Tăng cường nâng cao chất lượng trong công tác thanh tra giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành Ngân hàng. Điều này lại càng có ý nghĩa hơn, trở nên cấp bách hơn đặc biệt trong bối cảnh thời gian vừa qua ngành Ngân hàng đối mặt với nhiều khó khăn. Dự báo trong thời gian tới, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục gặp phải thách thức lớn.

Để nâng cao chất lượng thanh tra giám sát, theo đại diện NHNN, việc xây dựng các mô hình phương pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam nhưng cũng hướng tới chuẩn mực quốc tế là rất cần thiết. Đó cũng là mục tiêu xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật này làm sao tăng cường giám sát ngân hàng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, góp phần đảm bảo an toàn lành mạnh khu vực ngân hàng.

Tại buổi tọa đàm ông Jean Francois Bouchard - Chuyên gia của WB chia sẻ về tổng quan khung khổ thanh tra giám sát rủi ro (TTGSRR) và các cấu phần đánh giá/xếp hạng rủi ro RAM1. Theo ông Jean Francois Bouchard không có mô hình TTGSRR nào phù hợp trong mọi hoàn cảnh nhưng nhìn chung các khung khổ TTGSRR tốt đều bao gồm các cấu phần: giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ; hệ thống cảnh báo sớm (EWS); đánh giá và xếp hạng rủi ro; đánh giá tác động; cường độ giám sát; can thiệp sớm.

Chia sẻ cụ thể hơn về Hệ thống cảnh báo sớm - EWS, ông Greg Brunner - Chuyên gia của WB cho biết, EWWS là một cấu phần quan trọng trong TTGSRR. EWS có thể kết hợp với các công cụ khác để có đánh giá rủi ro toàn diện hơn; hỗ trợ cán bộ giám sát hướng mục tiêu vào những ngân hàng có mức độ rủi ro cao hơn. Theo ông Greg Brunner rất nhiều cơ quan giám sát đã thiết lập EWS để nhận diện các ngân hàng và các vấn đề cần quan tâm hơn. Công cụ này hỗ trợ cơ quan giám sát sử dụng thẩm quyền can thiệp sớm để tránh các vấn đề nghiêm trọng xảy ra...

Theo SBV

Xem 146 lần