Nam Phi thông qua quy định về việc thiết lập cơ chế bảo hiểm tiền gửi

Thứ năm, 13 Tháng 1 2022 09:40

Ngày 15/12/2021, Quốc hội Nam Phi đã thông qua Luật sửa đổi Luật Khu vực tài chính với mục tiêu xử lý những rủi ro, đổ vỡ và yếu kém trong lĩnh vực ngân hàng và giảm thiểu tác động của khủng hoảng tài chính, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng trung ương Nam Phi và tăng cường bảo vệ người gửi tiền.

Đáng chú ý, Luật bổ sung một chương mới liên quan đến việc thiết lập khuôn khổ xử lý đổ vỡ và cơ chế bảo hiểm tiền gửi với mục tiêu quản lý có trật tự các tác động của sự đổ vỡ ngân hàng hay tổ chức tài chính có tầm quan trọng hệ thống. Toàn bộ quá trình xử lý do Ngân hàng trung ương Nam Phi quản lý và kiểm soát. Ngoài ra, Luật cũng quy định về việc thành lập Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi với nhiệm vụ quản lý Quỹ Bảo hiểm tiền gửi và quy định thứ tự ưu tiên đối với các chủ nợ để đảm bảo bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng bị thanh lý và tuân theo nguyên tắc công bằng với các đối tượng.

Trước đó, dự thảo Luật sửa đổi Luật Khu vực tài chính chính thức được đệ trình từ tháng 08/2020, đã trải qua các vòng thẩm định tại các Ủy ban của Quốc hội, xin ý kiến công chúng rộng rãi và đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng, các nhà lập pháp tại Nam Phi.

Theo DIV

Xem 389 lần

footer