Tỉnh Hậu Giang đã cho vay 2.924 tỉ đồng thu mua, tiêu thụ lúa gạo

Thứ sáu, 17 Tháng 9 2021 05:19

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hậu Giang, từ đầu năm 2021 đến nay, tổng doanh số cho vay thu mua, tiêu thụ lúa gạo của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt 2.924 tỉ đồng.

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực, gây ách tắc và làm đứt gẫy chuỗi cung ứng sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu lúa, gạo, đặc biệt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Mặc dù gặp không ít khó khăn do nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hậu Giang hỗ trợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho thương nhân, doanh nghiệp. Nhờ đó, có đủ nguồn vốn thu mua, tạm trữ bảo quản, chế biến, xuất khẩu gạo, góp phần giảm thiểu tình trạng ách tắc trong lưu thông, tồn ứ thóc, gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện tại, dư nợ cho vay thu mua, tiêu thụ lúa gạo là 2.118 tỉ đồng với 14 doanh nghiệp và 1.223 khách hàng cá nhân còn dư nợ.

Trước tình hình thực hiện giãn cách xã hội, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng đã thực hiện các biện pháp thuận lợi nhất để góp phần hỗ trợ cho các thương nhân, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh lúa, gạo có nguồn vốn đảm bảo việc thu mua tạm trữ lúa gạo, góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến nay, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dư nợ ngành lúa gạo đạt 74.139 tỉ đồng, tăng 15,45%, chiếm 51,25% dư nợ lúa gạo toàn quốc. Từ đầu năm 2021 đến nay, các tổ chức tín dụng đã cấp hạn mức tín dụng khoảng 56.000 tỉ đồng cho các doanh nghiệp, thương nhân thu mua, tạm trữ lúa gạo, đã giải ngân với tổng doanh số lũy kế 93.000 tỉ đồng để thu mua gần 7,3 triệu tấn gạo. Dư nợ thu mua, tiêu thụ đến cuối tháng 8/2021 ước đạt 51.500 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2020, chiếm 92% hạn mức được cấp.

Theo Báo Hậu Giang

Xem 1176 lần

footer