Dòng tiền lại ồ ạt tìm đến trái phiếu

Thứ năm, 26 Tháng 8 2021 12:43

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tuần từ 16 - 20/8, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 3.000 tỷ, 4.500 và 1.000 tỷ đồng.

Kết quả, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm bằng 3,2 giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 0,84% - giảm 0,16% so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn bằng 10 năm bằng 3,2 giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 90% tại mức lãi suất 2,05% - giảm 0,05% so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm bằng 2,4 lần giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 84% tại mức lãi suất 2,26% - giảm 0,06% so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 20 năm bằng 5,15 lần giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 2,83 - giảm 0,03% so với lần trúng thầu gần nhất.

Tỷ lệ trúng thầu so với gọi thầu TPCP trong tuần qua tiếp tục duy trì ở mức cao, tới 90%, với tổng khối lượng trúng thầu đạt 8.967 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với tuần trước đó nhưng vẫn cao hơn 28% so với kế hoạch ban đầu.

Luỹ kế từ đầu năm tới nay, KBNN đã phát hành tổng cộng trên 195 nghìn tỷ đồng TPCP, hoàn thành xấp xỉ 56% kế hoạch phát hành của cả năm 2021 và 45% kế hoạch của Quý 3.

Trong tuần từ ngày 23 - 27/8, dự kiến KBNN sẽ gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại 3 kỳ hạn: 10, 15 và 30 năm.

Theo BVSC, trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt trên 95% kế hoạch ban đầu đề ra - vào khoảng 450 nghìn tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm 2021, tổng lượng giải ngân đầu tư công đạt trên 210 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, dư địa để giải ngân trong 5 tháng cuối cùng của năm vẫn còn lớn (khoảng trên 240 nghìn tỷ). Do đó, lượng phát hành TPCP trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng để hỗ trợ cho hoạt động giải ngân đầu tư công.

Xem 1610 lần

footer