CHỦ NHẬT, 04/12/2022

Hinh anh tin dung xanh“Ngân hàng xanh và tín dụng xanh” là vấn đề đang được quan tâm nhiều hơn bởi những đóng góp đối với các dự án phát triển với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường phát triển các nguồn năng lượng bền vững; trong đó, ngành Ngân hàng đã có Chỉ thị số 03 và Kế hoạch hành động của ngành về tăng trưởng xanh và Sổ tay đánh giá rủi ro môi trường xã hội.

Gop y du thaoNgày 22/4/2022, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng có văn bản số 125/HHNH-PLNV gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Pháp chế) về việc V/v rà soát, đánh giá và đề xuất xây dựng Luật về xử lý nợ xấu của Tổ chức tín dụng.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có Công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 35 và dự thảo công văn thay thế công văn 3941 (Chi tiết dự thảo xem tại đây).

Hinh anh Luat Bao hiem tien guiSau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định Quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.

Hinh anh gop y LuatNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng có văn bản gửi các Tổ chức tín dụng hội viên về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Chi tiết dự thảo quý Hội viên xem tại đây).

Hinh anh phong chong rua tienNgân hàng Nhà nước (NHNN) đang xây dựng dự án Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT) (sửa đổi) và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam có văn bản gửi Tổng Giám đốc các Ngân hàng hội viên về việc góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.

footer