Hinh anh Luat Bao hiem tien guiLuật Bảo hiểm tiền gửi được ban hành và có hiệu lực vào ngày 01/01/2013, tới nay, sau 10 năm đi vào cuộc sống, việc nhìn nhận, bổ sung, cập nhật Luật và các quy định dưới luật là điều cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả và đóng góp của hoạt động bảo hiểm tiền gửi, thúc đẩy bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.

Hinh anh cho vay tienPhản hồi đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định điều kiện vay của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi doanh nghiệp đối với dự thảo và có một số ý kiến góp ý.

Hinh anh cho vay dien tuNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Nang cao nhan thuc cong chung ve bao hiem tien gui 1Trong bối cảnh kiên trì mục tiêu kép: triển khai có hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi và phòng chống, thích ứng với diễn biến dịch bệnh Covid - 19, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã đặt ra một số giải pháp trọng tâm để nâng cao nhận thức công chúng trong năm 2022.

Hinh anh phong chong rua tienNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo hồ sơ trình Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh thương mại.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (lần 2).

Dich vu buu chinh phuc vu co quan Dang Nha nuocBộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung thi hành Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (Mạng bưu chính KT1).

footer