Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21

Thứ sáu, 12 Tháng 11 2021 14:45

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có văn bản gửi Tổng Giám đốc các Ngân hàng hội viên về việc Góp ý dự thảo thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2013/TT-NHNN.

Theo Công văn số 3876/TTGSNH6 ngày 10/11/2021 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Ngân hàng hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên (Chi tiết dự thảo Thông tư xem tại đây và Bản so sánh, thuyết minh xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 23/11/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

Xem 1100 lần

footer