Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài

Thứ tư, 10 Tháng 11 2021 09:24

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có văn bản gửi Tổng Giám đốc các Ngân hàng hội viên về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài.

Căn cứ yêu cầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Công văn số 1849/PTM-PC ngày 05/11/2021 về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư này (Chi tiết dự thảo Thông tư, bản thuyết minh và phụ lục xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 23/11/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước và VCCI (Điện thoại liên hệ: 024.38218681/0989 232 246 - Ms Lan Anh).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

Xem 929 lần

footer