Góp ý dự thảo Thông tư về triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở đối với lĩnh vực thanh toán trong ngành ngân hàng

Thứ tư, 20 Tháng 10 2021 09:48

Hiệp hội Ngân hàng có văn bản gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc Góp ý dự thảo Thông tư về triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở đối với lĩnh vực thanh toán trong ngành ngân hàng.

Căn cứ yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 1517/CNTT5 ngày 15/10/2021 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở đối với lĩnh vực thanh toán trong ngành ngân hàng (Thông tư Open API), Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư trên (Nội dung dự thảo xem tại đây và phụ lục xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 27/10/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218681/0989 232 246 - Ms Lan Anh).

Xem 1579 lần

footer