Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thứ sáu, 15 Tháng 10 2021 15:02

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã gửi công văn tới các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Theo Công văn số 3572/BTP-ĐKGDBĐ ngày 11/10/2021 của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định trên (dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ, Bảng so sánh dự thảo Nghị định với Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và phụ lục đính kèm).

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 25/10/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

Xem 1599 lần

footer