Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra của NHNN đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN (Thông tư 40) và Thông tư 50/2018/TT-NHNN (Thông tư 50). Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi về giao dịch điện tử và đăng ký thuế. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Hinh anh gop von Ngan hangNgân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Hinh anh phi le phiNgày 28/4, Bộ Tài chính đã có công văn số 4296/BTC-CST gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc rà soát đề xuất giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Hinh anh phai sinh gia ca hang hoaNgân hàng Nhà nước đang xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

footer