tong quan

 

Chuyên mục dành cho hội viên, các tổ chức và cá nhân quan tâm đến Hiệp hội Ngân hàng nhằm giải đáp các vấn đề liên quan đến điều kiện, thủ tục gia nhập Hiệp hội Ngân hàng, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức hội viên, những vướng mắc trong việc thực thi chính sách về tiền tệ tín dụng, ngân hàng.

 

Liên hệ: Tel: (024) 3 821 87 33

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.