Trang nhất Tuyển dụng MB Móng Cái tuyển dụng nhân sự


MB Móng Cái tuyển dụng nhân sự

Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Móng Cái (MB Móng Cái) cần tuyển nhân sự để vào làm việc tại chi nhánh. MB liên tục nhận hồ sơ đến trước 17h00 ngày 28/08/2012. 

Các vị trí và mã tuyển dụng: Giám đốc Chi nhánh (Mã vị trí: MCA-GDCN); Phó Giám đốc  Chi nhánh - PT. Kinh doanh Bán lẻ (Mã vị trí: MCA-PGD KD); Phó Giám đốc  Chi nhánh - PT. Vận hành (Mã vị trí: MCA-PGD VH); Trưởng phòng QHKH Cá nhân (Mã vị trí: MCA-TP CN); Trưởng phòng QHKH Doanh nghiệp (Mã vị trí: MCA-TP SME); Trưởng phòng Hỗ trợ (Mã vị trí: MCA-TP HT); Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Mã vị trí: MCA-TP DVKH); Trưởng bộ phận Thẩm định (Mã vị trí: MCA-TBP TD); Kiểm soát viên (Mã vị trí: MCA-KSV); Giao dịch viên (Mã vị trí: MCA-GDV); Chuyên viên Tư vấn sàn (Mã vị trí: MCA-TVS); Chuyên viên Thẩm định - Quản lý Tín dụng (Mã vị trí: MCA-TDI); Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp (Mã vị trí: MCA-SME); Chuyên viên QHKH Cá nhân (Mã vị trí: MCA-KHCN); Chuyên viên Hỗ trợ (Mã vị trí: MCA-HTRO); Chuyên viên Kế toán (Mã vị trí: MCA-KT); Nhân viên Hành chính Tổng hợp (Mã vị trí: MCA-HCTH); Chi tiết về mã số, mô tả và yêu cầu của từng vị trí xem tại đây.

Hướng dẫn nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển theo 1 trong 3 hình thức sau. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ gồm: Thông tin ứng viên theo mẫu (Ứng viên lấy mẫu tại đây); Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học + Bảng điểm tốt nghiệp; Bản sao Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác nếu có (Quyết định, hợp đồng...). Ứng viên nộp tại Phòng Tuyển dụng, tầng 8, MB, số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Đối với hồ sơ nộp qua email: Ứng viên gửi bản “Thôngtin ứng viên” theo mẫu (Ứng viên lấy mẫu tại đây). Ứng viên gửi bản Thông tin ứng viên theo mẫu (Ứng viên lấy mẫu tại đây). Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ (trùng tên tiêu đề email) dự tuyển được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Mã vị trí – Họ và tên (Ví dụ: MCA–KHCN – Nguyen Van A). Cách thức gửi hồ sơ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với các vị trí Chuyên viên/Nhân viên); Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   (đối với các vị trí CBQL). Đăng ký tuyển dụng trực tuyến: Ứng viên đăng nhập tại đây.

Lưu ý: Chi tiết Hồ sơ dự tuyển xem hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp và qua email tại đây. MB không hoàn lại hồ sơ và chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp yêu cầu; Ứng viên phải cung cấp thông tin chính xác, trong trường hợp MB phát hiện có sự sai lệch trong thông tin ứng viên, sẽ hủy bỏ kết quả tuyển dụng; Ứng viên không chỉnh sửa, thay đổi form mẫu của MB; MB sẽ ưu tiên ứng viên có kết quả tốt nghiệp khá/giỏi; Các ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Ngân hàng từ 01 năm ở vị trí tương đương không phải tham dự vòng thi viết.

(2334 lượt đọc)

garcinia cambogia results time white kidney bean carb blocker garcinia cambogia extract trader joe how to soften white beans quick virgin diet black bean recipe natures natural nutrition garcinia cambogia max garcinia cambogia review philippines garcinia cambogia miracle side effects garcinia cambogia formula gnc does original garcinia cambogia really work which brand of garcinia cambogia works best wie verwende ich advanced garcinia cambogia how are complex carbohydrates good for you weight loss products garcinia cambogia carb intercept cvs garcinia cambogia and slim garcinia cambogia drug interactions green coffee and ginger does garcinia cambogia work where can you buy garcinia cambogia in new zealand is white bean extract the same as white kidney bean extract phaseolus vulgaris amylase inhibitor garcinia cambogia reviews labrada bean diet to lose weight white bean extract ireland did you lose weight on garcinia cambogia garcinia cambogia extract pure made in usa where can you get phytoceramide great value dark red kidney beans garcinia cambogia dried fruit carbohydrates in beans does garcinia cambogia affect period where can i buy garcinia cambogia at gnc garcinia cambogia plus extract review kidney beans refried nutrigold garcinia cambogia dosage dr oz garcinia cambogia rice and kidney beans recipe buy white kidney bean extract online garcinia yahoo answers weight loss dosage of garcinia cambogia garcinia cambogia doctor reviews pure white kidney bean extract hoax garcinia cambogia fruit weight loss vitamin shoppe garcinia cambogia extract review white kidney bean allergy quick complex carbohydrates carb blocker enzyme dr oz black coffee bean diet white kidney bean extract the doctors garcinia cambogia benefits ultimate starch and fat blocker reviews kidney beans harvest medicare benefits after kidney transplant kidney beans 10 can carb fighter white kidney bean flageolet bean phytoceramides wheat germ oil best carb blocker for weight loss carb intercept 1 2 3 lean reviews garcinia cambogia premium carb blocker bodybuilding best phytoceramide pills does original garcinia cambogia really work natural brand garcinia cambogia recipes with dark red kidney beans white bean extract iherb tea with garcinia cambogia green coffee pills pure garcinia cambogia side effects webmd carb blockers for alcohol is black bean extract good for you are there carbohydrates in kidney beans super garcinia cambogia review can i get pure garcinia cambogia extract at walmart whole body garcinia cambogia distributor slendera garcinia cambogia and natural cleanse diet phytoceramides drug interactions garcinia cambogia extract pure drops garcinia cambogia extract costco green coffee mugs fat and carb blocker pills white kidney bean extract safety black beans or kidney beans healthier advanced garcinia cambogia chemist warehouse green coffee beans weight loss australia garcinia cambogia interaction with thyroid medication now super citrimax garcinia cambogia reviews flageolet bean garcinia y te verde propiedades where to buy garcinia cambogia extract in melbourne side effects garcinia cambogia fruit extract phytoceramides organic does garcinia cambogia xt really work 4321 carb blocker garcinia cambogia adverse effects side effects of garcinia cambogia ultra nutrigold garcinia cambogia gold weight loss supplement review can i lose weight with green coffee beans garcinia cambogia extract pure vitamin world where do you find phytoceramide garcinia cambogia miracle side effects advanced garcinia cambogia chemist warehouse trs red kidney beans 2kg dietworks green coffee bean reviews risks or side effects of garcinia cambogia pure garcinia cambogia kullananlar garcinia cambogia effective dosage garcinia cambogia interactions with drugs review garcinia cambogia fat blocker boots reviews garcinia cambogia extract pure garcinia cambogia testostrong review carb intercept 1 2 3 lean where to buy pure garcinia cambogia in singapore eating green coffee beans to lose weight just potent garcinia cambogia ingredients kidney bean shaped above ground pool garcinia cambogia formula wikipedia miracle garcinia cambogia on dr oz buy garcinia cambogia supplement benefits yoga for kidney stones benefits of white kidney beans ingredients of garcinia cambogia select green coffee cleanse ultra south beach diet phase 1 black bean chili recipe where to buy white kidney bean extract powder garcinia cambogia and green coffee bean weight loss garcinia cambogia review bad pure garcinia cambogia use phaseolus vulgaris chromosome number 100 pure white kidney bean extract xtreme hca garcinia cambogia green coffee cleanse walmart pure garcinia cambogia reviews 2013 benefits of white kidney beans garcinia cambogia extract genesis today puerto rican white rice and pinto beans where can i buy the pure garcinia cambogia what to do with canned kidney beans garcinia diet pills free trial how to take garcinia cambogia the right way is garcinia cambogia or raspberry ketone better will i lose weight if i just eat beans on toast white kidney bean extract mayo clinic what are complex carbohydrates used for garcinia cambogia fruit in uae garcinia y te verde propiedades carb blocker vitacost natrol carb intercept with phase 2 starch neutralizer reviews green coffee bean diet results kidney beans super garcinia cambogia hoax garcinia cambogia and colon cleanse diet reviews original garcinia cambogia fruit garcinia cambogia by dietworks review white kidney bean extract benefits green coffee bean max gnc kidney benefits food can canned kidney beans make you sick carbohydrates in canned green beans can yeast ferment more complex carbohydrates garcinia mangostana pills side effects of carb blocker pills phaseolus vulgaris chromosome number g93 jerneh white kidney bean lipotrin carb blocker and fat absorber what is garcinia cambogia in nigeria alpha slim carb blockers garcinia trim side effects pure cambogia garcinia australia is garcinia cambogia safe if trying to get pregnant carb blocker livestrong how do you cook white beans benefits of phytoceramides black bean diet korean can you lose weight eating rice and beans research verified pure garcinia cambogia primalite garcinia cambogia does it work canned kidney beans indian recipe is garcinia cambogia safe for a 13 year old 95 pure garcinia cambogia extract do carb blockers help diabetes does carb intercept 3 work where to buy garcinia cambogia plant white kidney beans benefits where can i buy phytoceramides supplements white kidney bean vitamin shoppe foods that contain phytoceramides phytoceramide for sale dr oz garcinia cambogia fda white kidney beans gas dr oz black coffee bean diet phase 2 kidney beans how fast do you see results from garcinia cambogia white kidney bean holland barrett ultimate garcinia cambogia dietary supplement caplets 42 count does triminex garcinia cambogia extract work pinto bean diet where to buy garcinia cambogia formula nz white bean extract uses garcinia cambogia side effects negative kidney beans olive oil xls carb blockers review what does the fruit garcinia cambogia taste like can i lose weight with green coffee beans weight loss garcinia cambogia dr. oz dr oz diet garcinia cambogia reviews whole body garcinia cambogia free trial thermogenics carb blocker 3 reviews examples of simple and complex carbohydrates liponexol carb blocker diet pills pure garcinia cambogia reviews 2013 maintaining weight loss after garcinia cambogia where to find garcinia cambogia in walmart white kidney bean extract info original garcinia cambogia scam is garcinia cambogia safe if trying to get pregnant white bean extract ottawa carb intercept side effects pure garcinia cambogia vs mangosteen does garcinia cambogia work if you take it after you eat garcinia cambogia drug interactions forever garcinia pills que es carb intercept white kidney beans mexican garcinia cambogia diet supplement reviews how many garcinia pills should i take a day does garcinia cambogia affect period where can i buy garcinia cambogia in johannesburg recipe for large white lima beans what we call garcinia cambogia fruit in hindi kidney beans estrogen black and white 12s footlocker advanced garcinia cambogia rm garcinia cambogia supplement with potassium garcinia cambogia extract pure for sale white kidney beans for sale garcinia cambogia fruit seeds how are complex carbohydrates good for you natural fat blocker pills pure garcinia cambogia extract pure super citrimax garcinia cambogia extract green coffee bean weight loss dr oz kidney beans 9 month old carbohydrates in green beans garcinia cambogia side effects liver garcinia cambogia diet in south africa la garcinia plus para que sirve can canned kidney beans make you sick