Trang nhất Góp ý văn bản Ban hành Thông tư Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ NHNN Việt Nam


Ban hành Thông tư Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ NHNN Việt Nam

Theo Thông tư này, Kiểm soát nội bộ NHNN (kiểm soát nội bộ) là công việc mà các cá nhân hoặc cá nhân của tổ chức kiểm soát nội bộ chuyên trách tại đơn vị kiểm tra việc thực hiện công việc của từng cá nhân, đơn vị trong quá trình thực thi các quy chế, cơ chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ có liên quan, nhằm đảm bảo an toàn tài sản, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra tại đơn vị.

Kiểm toán nội bộ NHNN (kiểm toán nội bộ) là hoạt động kiểm tra, đánh giá một cách độc lập, khách quan về tính đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả  của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị, từ đó đưa ra các kiến nghị, tư vấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, góp phần đảm bảo cho đơn vị hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

Nguyên tắc hoạt động kiểm soát nội bộ là thiết lập, duy trì đối với mọi hoạt động của đơn vị, trong đó tăng cường kiểm soát đối với hoạt động, nghiệp vụ có rủi ro cao; Lãnh đạo các cấp của đơn vị đều phải nhận dạng, đánh giá rủi ro trong hoạt động để có biện pháp kiểm soát rủi ro, quản lý rủi ro thích hợp; Hoạt động kiểm soát nội bộ gắn liền với các hoạt động hàng ngày của đơn vị; Cơ chế  kiểm soát nội bộ được quy định và tổ chức thực hiện ngay trong quy trình nghiệp vụ tại đơn vị dưới nhiều hình thức phù hợp; Đảm bảo mọi cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị quán triệt được tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát nội bộ và vai trò của từng cá nhân trong quá trình kiểm soát nội bộ; đồng thời phải tham gia thực hiện một cách đầy đủ, có hiệu quả các quy định, quy trình nghiệp vụ có liên quan.

Kiểm toán nội bộ có nguyên tắc hoạt động là tuân thủ pháp luật, quy định, quy trình nghiệp vụ của NHNN. Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm toán đã được Thống đốc phê duyệt; Bảo đảm tính độc lập, khách quan và chuyên nghiệp; giữ bí mật nhà nước và bí mật của đơn vị được kiểm toán;  Không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán; không can thiệp vào công việc điều hành của đơn vị được kiểm toán.

Thông tư được ban hành gồm 4 Chương, 33 điều. Trong đó, quy định cụ thể trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị đối với  hoạt động kiểm soát nội bộ tại đơn vị (kể cả đơn vị không có kiểm soát nội bộ chuyên trách); Trách nhiệm của Vụ Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động kiểm soát nội bộ trong hệ thống NHNN; Quy định tiêu chuẩn Trưởng đoàn kiểm toán, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Trưởng đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán theo chuẩn mức kiểm toán; quy định các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động kiểm toán…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2011.

(6485 lượt đọc)

Tỷ giá BQ liên ngân hàng

Ngày 24/10/2014
1 USD = 21.246,00 VNĐ

Lãi suất liên ngân hàng


Ngày 17/10/2014
Thời hạn Lãi suất BQ
(%năm)
Doanh số
(tỷ đồng)
 Qua đêm  2,41  7.956
 1 Tuần  2,61  8.540
 2 Tuần  2,61  4.207
 1 Tháng  3,02  285
 3 Tháng  3,87  878
 6 Tháng  3,13(*)  30(*)
 9 Tháng  5,00(**)  280(**)
 Ghi chú  * Tham chiếu ngày 16/10/2014  ** Tham chiếu ngày 30/9/2014

Liên kết hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

logo Vietcombank bidv agribank
vietinbank acb abbank
mhb baoviet eximbank
Logo OceanBank Logo VNCB gpbank
bacabank dongabank seabank
vietcapital marintimebank kienlongbank
Logo techcombank Logo PVcombank mekong
namabank logo ngan hang quoc dan vdb
dir hdbank logo OCB
southernbank mbbank vib
sacombank saigonbank shb
Logo SCB Logo TPBank vietabank
vpbank vrbank vinasiambank
pgbank cfc ptfinance
bandovietnam tchc tfc
Cong ty tai chinh handico sdfc vinashinfinance
cmf vvf Lo go Vien nhan luc ngan hang tai chinh
logo Standard Chartered Viet Nam chuan logo ANZ logo PPF 
 Ngan hang trach nhiem huu han Indovina

Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ


Tap chi so 20 - 2014

weight loss pure garcinia cambogia kidney bean shaped beads are dark red kidney beans gluten free thermogenics carb blocker 3 reviews garcinia cambogia just potent review carb blocker 2 nutrilite side effects canned kidney beans nutrition all natural garcinia cambogia name some complex carbohydrates can you eat beans and still lose weight garcinia hca premium phytoceramide plant phytoceramides face cream 1. hydroxycitrate hydroxycitric acid or hca how to cook canned dark red kidney beans carb fighter white kidney bean natural sport white kidney bean extract lipotrin carb blocker and fat absorber pure garcinia cambogia no calcium nutrigold garcinia cambogia gold powder reviews whole body garcinia cambogia before and after white beans from scratch kidney massage benefits how to take garcinia cambogia and green coffee bean together natural garcinia cambogia and colon cleanse carbohydrates in northern beans phytoceramides drug interactions pure garcinia cambogia extract no calcium does white kidney bean extract work where can i buy garcinia cambogia premium weight loss benefits of garcinia cambogia garcinia lean garcinia cambogia with hca reviews advanced garcinia cambogia solpria cleanse garcinia cambogia extract facts white blood cells in urine kidney infection red kidney beans nutrition garcinia cambogia weight loss stories c3g black bean extract phaseolus vulgaris breeding kidney beans salad how long can you take carb blockers white kidney bean extract and oprah carb blocker with white kidney beans garcinia cambogia gold reviews can u freeze kidney beans garcinia cambogia ultra side effects white kidney bean natrol original garcinia cambogia extract reviews green coffee speed slim miracle phytoceramides where to buy white beans side dish complex carbohydrates weight loss carb blocker headache garcinia cambogia supplement with potassium white kidney beans garcinia cambogia tincture dosage where can you buy pure garcinia cambogia in stores sonoma diet black bean chili does authentic garcinia cambogia really work white kidney beans tomato sauce phytoceramides piping rock garcinia cambogia hca pure cheap green coffee bean extract how much weight loss garcinia cambogia kidney beans with bacon carb intercept for diabetes is garcinia cambogia safe to use while breastfeeding white kidney bean extract drug interactions carb blocker 2 funciona buy cheap garcinia cambogia garcinia cambogia pills at walgreens ingredients in garcinia cambogia extract can i substitute white beans for kidney beans natures natural nutrition garcinia cambogia reviews side effects of garcinia cambogia garcinia cambogia formula youtube carb blocker xls side effects verified garcinia cambogia uk phytoceramide for skin phaseolus vulgaris genome size garcinia cambogia miracle review phase 2 white kidney bean extract reviews white kidney bean diet miracle garcinia cambogia not working garcinia cambogia with super colon cleanse what is black bean extract carb and fat blocker gnc dark red kidney beans how to cook green beans for lose weight does white kidney bean extract work garcinia cambogia extract pure 500mg can i lose weight with green coffee beans garcinia cambogia supplement in india ill effects of garcinia cambogia phytoceramides safe shop garcinia cambogia diet does it work what garcinia cambogia did oprah use forever garcinia plus halal xtreme trim white kidney bean extract which is 500 mg phytoceramide without gluten garcinia cambogia miracle review garcinia cambogia or green tea pure health naturally garcinia cambogia walmart ill effects of garcinia cambogia can eating rice and beans help you lose weight advanced garcinia cambogia in malaysia white kidney beans weight loss can you eat white kidney beans raw natural nutrition labs garcinia cambogia carb and fat blocker gnc pure garcinia cambogia reviews 2013 where can you buy phytoceramide pills carb blocker toronto pure garcinia cambogia reviews 2013 side effects for pure garcinia cambogia extract phytoceramides come from how do you take garcinia cambogia pills does garcinia cambogia contain caffeine antioxidative capacity of black bean extract white spots on nails kidney disease garcinia cambogia after meal garcinia cambogia really work blocker and white real estate lose weight black bean diet benefits of white beans during pregnancy wat zijn kidney beans vitamin d in kidney beans dangers and side effects of garcinia cambogia what is pure garcinia cambogia used for usn fat blocker tablets garcinia cambogia extract healthy natural systems hns white kidney bean extract does garcinia total work buy white kidney bean extract online can i get pure garcinia cambogia extract at walmart garcinia cambogia interaction with thyroid medication will i lose weight eating beans white kidney bean extract en espanol natural fat blocker pills natural garcinia cambogia customer reviews beans weight loss garcinia cambogia philippines mangosteen take two pure garcinia cambogia pill per day are canned kidney beans safe to eat carb intercept reviews natrol white beans lamb which is healthier black beans or kidney beans calorie blocker buy white kidney beans nutrigold garcinia cambogia side effects where to buy phytoceramides in sydney using pure garcinia cambogia extract canned kidney beans raw white bean extract forum green coffee cleanse ultra xtreme hca weight loss kidney cleanse benefits phytoceramide products canned kidney beans cooked garcinia fusion reviews white kidney bean tacos garcinia cambogia uses phase 2 white kidney bean extract buy pure garcinia cambogia australia herbal weight loss with white kidney beans pure garcinia cambogia vs green coffee extract cheap xls carb blockers green coffee beans for weight lose nutrigold garcinia cambogia side effects reviews of garcinia cambogia 2013 doctors select nutraceuticals weight loss 4 with garcinia cambogia where can i buy phytoceramide green coffee extract java slim reviews phase 2 white kidney bean extract white kidney bean extract in australia phaseolus vulgaris var. nana white kidney beans or navy beans how to take pure garcinia cambogia plus where to buy garcinia cambogia side effects of white kidney bean extract green coffee chlorogenic acid extract forever garcinia plus kullanimi healthy choice garcinia cambogia does it work phaseolus vulgaris pdf rice and beans diet weight loss where to buy garcinia cambogia fruit fresh nutrigold garcinia cambogia gold weight loss supplement review where to buy garcinia cambogia carb blockers 2 what ingredients should garcinia cambogia have research verified brand garcinia cambogia c3g pure black bean extract earths design pure garcinia cambogia extract reviews hca 65 garcinia cambogia reviews green coffee bean extract customer reviews lipo g3 garcinia side effects how long does it take to lose weight with green coffee beans vitamin d in kidney beans diet health solutions pure garcinia cambogia free garcinia cambogia free shipping pure garcinia cambogia chemist warehouse where can i buy garcinia cambogia in usa pure garcinia cambogia in australia can you buy garcinia cambogia at whole foods are dark red kidney beans good for you phytoceramides recommended by dr oz pure garcinia cambogia hca gnc whole body garcinia cambogia distributor carb blocker keto max buy 100 garcinia cambogia white kidney bean tacos white bean extract dischem where to buy natural garcinia cambogia hydroxycitric acid weight loss reviews does green coffee beans help with weight loss 4 hour body kidney beans reviews for carb blockers garcinia cambogia for weight loss cvs fat blocker cuvarlix weight loss forum garcinia cambogia where to buy garcinia cambogia walmart garcinia cambogia dosage when to take garcinia cambogia liquid where can i buy garcinia cambogia fruit usn carb blockers oprah recently revealed that the garcinia cambogia diet what we call garcinia cambogia fruit in hindi where to find garcinia cambogia in australia green coffee importers pure garcinia cambogia plus carb fighter white kidney bean diet garcinia forte sanga does garcinia cambogia extract actually work dangers and side effects of garcinia cambogia carbohydrates in black beans cooked carb blockers and diabetes is slender garcinia cambogia safe does garcinia cambogia affect kidneys garcinia cambogia extract pure drops white kidney bean extract powder what is garcinia cambogia in punjabi garcinia cambogia hca at walmart raspberry ketones and white kidney bean garcinia cambogia extract pure no fillers original garcinia cambogia does garcinia cambogia affect your period alkaline phytoceramide garcinia cambogia reviews bodybuilding carb intercept 3 gnc